Sitter s.r.o.

Odchov skotu

Sitter s.r.o. > Odchov skotu

Základní výrobní činnost

Chov masného skotu, čili krav bez tržní produkce mléka je vlastně takovým systémem produkce jatečného skotu, při kterém dochází k efektivnímu využití trvalých travních porostů.

V případě firmy SITTER,s.r.o., která je navíc ekologicky zaměřená, jsou rozsáhlé porosty TTP udržovány v přirozeném a kulturním stavu a zároveň je spásání nejlevnější formou sklizně.

V počátcích hospodaření na Valtrově , když podnik měl kolem 300 ha TTP, páslo se na pastvinách nebo bylo ve stájích kolem 200 kusů dobytka. Tehdy byl zájem soustředěn především na plemeno Hereford, které čítalo 150 kusů a zbytek byl plemene Siemental.

Plemeno Hereford bylo i v dalších létech nosným plemenem neboť na rozdíl od Siementálů je klidnější a lépe se sním pracuje.

Plemeno Hereford patří mezi nejstarší a nejrozšířenější na světě.Oblibu mezi chovateli si získalo především nenáročností, dobrou pastevní schopností a otužilostí.

Z dalších plemen se na Valtrově choval Siemental( 36 ks), Limousine (35 ks), Galloway (18 ks) a Charolais ( 15 ks). U Limousina a Gallowaye se často jednalo o křížence s převahou krve daného plemene.

Byla využívána přirozená plemenitba, farma měla tehdy k dispozici 24 ks plemenných býků.Připouštěcí období bývá od července do září, aby se telata rodila až na pastvě příštího roku.

V současném období chová farma Sitter celkem 18 ks plemenných býků z nich převažuje plemeno Uckermärker, býků je celkem 8.

 • Oblast

  Zvonková, Valtrov, Račín, Černá v Pošumaví

 • Počet kusů dobytka

  1500 a více

 • Plemeno

  Chalolais, Limusin, Uckermärker, Hereford, Siemental

 • Pozemky

  1 070 ha

 • Technika

  35 kusů

Systém odchovu skotu na farmě:

V samotných počátcích, kdy farma měla k dispozici pouze pastevní areál na Valtrově a nebyly ještě provedeny potřebné rekonstrukce stájí, pásl se dobytek přes léto na pastvinách, kde se přikrmoval podle potřeby a rovněž napájení a minerální lizy byly vždy k dispozici. Zhruba od listopadu do dubna zvířata přebývala venku na tzv. zimovištích.

.Chovaná plemena jsou otužilá a tak vydržela i často nepříjemné zimní počasí. K dispozici musí mít slámou vystlaný prostor k ležení, dostatek senáže a sena, pitnou vodu a lizy.To vše se na pastevní zimoviště pravidelně naváželo.

Po prvních rekonstrukcích na Valtrově byl v zimě dobytek ustájen ve stájích. Na každé straně dvouřadé stáje byly čtyři stáda po 60 ks. Každé oddělení má dvě napáječky a brankou je oddělen prostor, kam se dobytek vyžene, jakmile je potřeba vykydat, což je každé 2 – 3 dny.Krmivo se naváží strojně do žlabů.

Rozhodující je výpas v letním období, zhruba od května do října, záleží na počasí a sněhové pokrývce. V působnosti firmy, v celém katastrálním území Zvonková a Pestřice, byla od samého počátku vybudována řada areálů, v nichž se pásla stáda krav spolu s telaty. Velikost stád bývala a stále je od 30 do 45 kusů, podle velikosti pastvy.

Vývoj počtu chovaného skotu

Telata do 6 měsíců (165 ks)
Jalovice 6 měsíců - 1 rok (173 ks)
Jalovice 1 - 2 roky (70 ks)
Jalovice nad 2 roky (227 ks)
Krávy BTPM bez trv. mléč. užitku (580 ks)
Býčci 6 měsíců - 1 rok (103 ks
Býci 1 - 2 roky (44 ks)
Býci starší 2 roky (45 ks)

Stav skotu k 20.dubnu 2016

Pastevní areály:

V současném období má firma v evidenci celkem 54 pastevních areálů v oblasti Valtrova a celé Zvonkové a 4 areály na Bližné. Hlavní pastevní areály jsou však rozděleny do menších bloků tak, aby byly plochy postupně spásány, takže např. 50 ti hektarový areál je rozdělen do 4 – 5 bloků. Hlavními pastevními areály jsou:VALTROV, PESTŘICE, RAČÍN, SÖNNENWALD, PŘEDNÍ ZVONKOVÁ, ZADNÍ ZVONKOVÁ, BLIŽŠÍLHOTA, HUŤSKÝ DVŮR, KNÍŽECÍ a BLIŽNÁ.

V pastevních areálech jsou buď stáda po plemenné stránce čistá- Limousin, Hereford i jiné, většina jsou však kříženky, zejména nyní s býkem Uckermärker. Plemenní býci jsou rozděleni na dvě části a podle potřeby telení jsou přidělovány do jednotlivých stád. Býci se každým rokem střídají, aby byla zaručena obměna krve a to nejen podle plemene, ale i podle čísla u stejného plemene. Na pastvu jdou zvířata většinou koncem dubna a vracejí se v říjnu.

S dobytkem se během roku neustále pracuje - navážení, odvážení, veterinární prohlídky, případně vážení, prodej a další. Veterinární péči zajišťuje MVDr. Petr Jára, který provozuje veterinární ambulanci v Kaplici. Probíhala zde také spolupráce mezi Gut Riedelsbach a Valtrovem. Například v červnu roku 1996 se převáželo z Riedelsbachu do Valtrova celkem 15 ks herefordů a 13 ks plemene Galloway.

Zvířata chovaná v pastevním systému na farmě Sitter jsou v harmonii s prostředím a jejich růst je celkově vyrovnaný. Zvířata jsou v dobré kondici a zdravotním stavu. Výživa, které se jim dostává je vyrovnaná (ačkoli v tomto systému platí hierarchie a slabší kusy mohou být v nevýhodě). Skotu je zde věnována dostatečné péče, pastvy jsou pravidelně monitorovány. Prostředí, ve kterém zvířata žijí, ačkoli je na Šumavě méně příznivé, plemenům zde chovaným nečiní žádné potíže a neomezuje je. Zvířata zde nedosahují obdivuhodně vysokých přírůstků ani hmotnosti, zato však je jejich růst přirozený, odpovídající dědičným předpokladům a zdravému vývoji“.

Farma Sitter, s.r.o. veškeré náležitosti splnila a tak jí byl udělen v roce 2011 certifikát ekologického zemědělce.

Kontakty

Hledáte cestu k nám, nebo prostě jen kontakt na nás, zde naleznete vše potřebné

Valtrov 41, Bližší Lhota, 384 51, Horní Planá

+420 604 282 648, +420 606 862 139

hedvikapribylova@seznam.cz

Zanechte nám vzkaz

Máte k nám nějaký dotaz a nechce se Vám přímo volat, využijte náš kontaktní formulář

[contact-form-7 id="481" title="Main contact form"]