Sitter s.r.o.

Z Historie

Sitter s.r.o. > Z historie

Zájmová oblast a postupný vývoj

K zemědělskému podnikání si pan Wilhelm Franz Sitter, německý občan, vybral území na pravém břehu Lipenské přehrady, v malebné lokalitě Valtrov.

Tato oblast, patřící pod město Horní Planá, je svými rozsáhlými pozemky velmi vhodná zejména ke stanovenému účelu – odchovu krav masného plemene.

Změna politického režimu v Československu po roce 1989 přinesla velký zásah i do hospodaření zemědělských podniků. Především Státní statky, které hospodařily v pohraničních oblastech byly předurčeny k postupnému zániku formou privatizace. Jednotlivci a společnosti mající zájem o hospodaření, podali privatizační projekt, na jehož
základě jim Statek Černá v Pošumaví, ještě před konečnou privatizací, plochy na Zvonkové pronajal.

Přednostně však bylo potřeba vypořádat restituční nároky oprávněných osob. Zákon č.229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, který nabyl účinnosti dnem 24.6.1991, jasně vymezil, že oprávněným osobám, kterým byly po roce 1945 odňaty nemovitosti bez náhrady, jim budou přednostně vydány zpět. V situaci oprávněných osob se ocitla i rodina Ježových, téměř se stoprocentní jistotou bylo již ke konci roku 1991 známo, že jim jejich bývalý statek Valtrov bude v restitučním řízení vydán.

Wilhelm Franz Sitter

Zájemce o hospodaření pan Wilhelm Sitter si začíná plnit svůj sen. Bavorský podnikatel má za sebou dlouholetou zkušenost v zemědělském a ostatním podnikání i když v jiném rozsahu. V Bavorsku hospodaří sedláci od nepaměti, půdu mají rozdělenu a další dokoupit a rozšířit svůj „statek“ je téměř nemožné. A najednou se nabízí půda ve vedlejší zemi, dokonce v zemi, kde se narodil a kterou dobře zná. Velké množství půdy ho fascinuje a tak se poohlíží po různých možnostech a naskýtá se mu šance zakoupit do začátku restituční podíl manželů Ježových na statku Valtrov u Lipenského jezera, v obci Horní Planá.

Vzniká firma SIDO s.r.o. – Šumavská farma masného hovězího dobytka. Smlouva je sepsána 13.11.1991 a již od roku 1992 začíná hospodařit na dohodnutých 42 ha restitučních pozemků spolu s 25 ha lesa a s nemovitostí označené jako zemědělská usedlost, tzv.“zbytkový statek Valtrov“

Důležité mezníky firmy

1991

Začátky podnikání

V roce 1991 předává Wilhelm Sitter sen. veškeré podnikání v Riedelsbachu definitivně svým synům a začíná zemědělsky podnikat v Čechách – v šumavské obci Zvonková – v lokalitě Valtrov.

1993

Změna v názvu firmy

Po vyloučení Břetislava Doležala jako jednatele končí dne 23. listopadu 1993 svou činnost firma Sido,s.r.o. a přejmenováním vzniká obchodní firma SITTER,s.r.o. se sídlem Valtrov,kde je statutárním orgánem pan Wilhelm Franz Sitter.

2005

Farma Zvonková

Od nabyvatele z privatizace Jana Wudyho, kupuje firma v roce 2005 celou farmu Zvonková, spolu s Bližší Lhotou. Jedná se o přibližně 250 ha pozemků a dále 2 stáje, silážní žlaby a 2 sklady. V průběhu dalších let až do současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce na všech budovách.

2011

Udělení certifikace

Farma Sitter,s.r.o. je zaměřena na odchov masných plemen skotu, znamená tedy ekologické hospodaření potřebu vytvářet zvířatům takové podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám. V roce 2011 tedy po právu získává certifikát ekologického zemědělce.

Konečná smlouva o prodeji:

Dcera manželů Ježových, dědička a tudíž oprávněná osoba v listopadu 1992 zemřela a tak dědické řízení probíhalo s dcerami Evou Palochovou a Jarmilou Bystroňovou v Opavě. Veškeré nemovitosti, vedené u Geodezie Český Krumlov v katastrálním území Pestřice, byly oprávněným osobám vydány a tak byla dne 16.12.1992 sepsána kupní smlouva.

Na základě této smlouvy odkoupila firma SIDO,s.r.o. pozemky vedené jako orná, louky, pastviny, ostatní plochy, části lesních ploch a výše uvedené nemovitosti. Od této doby se rozjíždí podnikání firmy naplno.

Od dalších restituentů se přikupuje nová půda, ale především začínají opravy a rekonstrukce odkoupených nemovitostí. Po vyloučení Břetislava Doležala jako jednatele končí dne 23. listopadu 1993 svou činnost firma Sido,s.r.o. a přejmenováním vzniká obchodní firma SITTER,s.r.o. se sídlem Valtrov, kde je statutárním orgánem pan Wilhelm Franz Sitter.

Společnost SITTER, s.r.o. je pokračovatelem dosavadní činnosti firmy zapsané do Obchodního rejstříku dne 13.listopadu 1991. Prvním stálým zaměstnancem se stává Julius Staňkowski. V dalším období si firma pronajímá od Pozemkového fondu a od restituentů 500 ha pozemků v oblasti Bližná v katastru obce Černá v Pošumaví.

Farma Přední Zvonková (současnost)

Farma Račín do majetku firmy:

Ještě v průběhu devadesátých let minulého století, kupuje Sitter,s.r.o. od společnosti Agro Šumava,s.r.o. farmu Račín, respektive veškeré její pozemky , která je jako nabyvatel zprivatizovala. Současně si další pozemky, přibližně 180 ha pronajímá v roce 1993 a dalších 200 ha v roce 1994.

Firma Sitter,s.r.o. kupuje farmu Zvonková:

Od nabyvatele z privatizace Jana Wudyho, kupuje firma v roce 2005 celou farmu Zvonková, spolu s Bližší Lhotou. Jedná se o přibližně 250 ha pozemků a dále 2 stáje, silážní žlaby a 2 sklady. V průběhu dalších let až do současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce na všech budovách ve Zvonkové. Zvětšení ploch a tím rozšíření záběru podnikání přináší nutnost dokoupení nových, výkonnějších mechanizačních prostředků.

V roce 2013 odkupuje firma Sitter,s.r.o. statek Čeřejov i se společností Statek Dvořák,s.r.o. včetně podílů jednotlivých společníků a od 1.ledna 2014 se obchodní firma Statek Dvořák,s.r.o. stává její dceřinnou společností. Jedná se o starší jihočeský statek s renovovanými budovami a 80 ha pozemků. Statek kupuje firma především pro produkci slámy, provoz zde zajišťuje pan Steinbauer. Jednatelkou společnosti je Ing. Hana Ščevíková.

Firma Sitter,s.r.o. se rozšiřuje o Bližnou. Kolem roku 2000 kupuje firma dva betonové silážní žlaby v Černé ( směr k Slavkovicím) a žlab v Bližné. V Černé pak rekonstrukcí spojí oba žlaby v jeden celek.

V roce 2015 kupuje firma bývalou farmu Bližná, v katastrálním území Černá v Pošumaví.

Sídlo firmy Valtrov (současnost)

Kontakty

Hledáte cestu k nám, nebo prostě jen kontakt na nás, zde naleznete vše potřebné

Valtrov 41, Bližší Lhota, 384 51, Horní Planá

+420 604 282 648, +420 606 862 139

hedvikapribylova@seznam.cz

Zanechte nám vzkaz

Máte k nám nějaký dotaz a nechce se Vám přímo volat, využijte náš kontaktní formulář

[contact-form-7 id="481" title="Main contact form"]